Kantainās ūdensnoteku sistēmas montāžas instrukcija

Kantainās ūdensnoteku sistēmas montāžas skice, plāns.

Kantainās ūdensnoteku sistēmas montāžas skice, plāns.

Ūdensnoteku sistēma

1. Tekne gals
2. Teknes
3. Teknes iekšējais stiprinājums
4. Teknes stūris, iekšējais
5. Teknes āķis
6. Konektors
7. Teknes stūris, ārējais
8. Teknes gals, labais
9. Līkums
10. Notekcaurule
11. Notekcaurules stiprinājums
12. Notekcaurule ar līkumu

Ūdensnoteku sistēmas sastāvdaļas

1. Teknes gals, labais
2. Teknes gals, kreisais
3. Tekne
4. Teknes iekšējais stiprinājums
5. Teknes stūris, iekšējais
6. Teknes stūris, ārējais
7. Teknes āķis, īsais
8. Teknes āķis, garais
9. Teknes āķis, slīpais
10. Konektors
11. Līkums, A
12. Līkums, B
13. Līkums, C
14. Notekcaurule
15. Notekcaurules stiprinājums, vienkāršais
16. Notekcaurules stiprinājums, dubultais
17. Notekcaurule ar līkumu

Ūdensnoteku sistēmas pasūtīšana

Pasūtot ūdensnoteku sistēmu, ir nepieciešama šāda informācija:
• jumta skice ar izmēriem
• jumta malu garumi (L)
• augstums no zemes līdz karnīzs apakšai (H)
• paspārnes platums (C)

Ūdensnoteku sistēmas pasūtīšanas plāns. Jumta skice.

Ūdensnoteku sistēmas pasūtīšanas plāns. Jumta skice.

Ūdensnoteku sistēmas diametrs un izvietojums ir atkarīgs no jumta un mājas laukuma un konfigurācijas

Pieredze rāda, ka 1 m2 lielam jumta laukuma ir nepieciešams 1 cm2 liels notekas šķērsgriezums. Mūsu ražotās ūdensnoteku sistēmas šķērsgriezums ir 68 cm2. Maksimālajam attālumam starp notekcaurulēm nevajadzētu būt lielākam par 10 metriem, jo, līstot stipram lietum, notekcaurules nespēs novadīt visu ūdens daudzumu. Jo nelielāki ir attālumi starp notekcaurulēm, jo mazāka ir iespēja ziemā ūdenim teknē sasalt, kā arī rudenī teknē sakrāties lapām un gružiem.

Nepieciešamie instrumenti un papildmateriāli

Ūdensnoteku sistēmas kvalitatīvai montāžai ir nepieciešams elektriskais ripzāģis vai skārda šķēres, urbjmašīna, kniedētājs, silikons, skrūves un kniedes.
Ūdensnoteku sistēmas skrāpējumus, kas radušies transportēšanas vai montāžas laikā, ir jāaizkrāso ar atbilstošu krāsu.

Materiālu griešanai nekādā gadījumā neizmantojiet abrazīvo disku!

Teknes āķu montāža

Teknes āķu montāža

Teknes āķu montāža

Āķu montāžu iesāk tajā karnīzes gala, kura ir paredzēts slīpums uz notekcauruli. Pirmo un pēdējo āķi stiprina apmēram 150 mm no karnīzes gala.

Teknes āķu montāža. Skrūves.

Teknes āķu montāža. Skrūves.

Pirmo āķi uzstāda tā, lai attālums starp jumta plaknes iedomāto turpinājumu un teknes ārmalu būtu vismaz 25 mm. Ieteikums ir vienu no skrūvēm nepieskrūvēt līdz galam, jo pie tās pagaidām varēs piesiet līmeņošanas auklu.

Āķa pie karnīzes dēļa piestiprināšana

Āķa pie karnīzes dēļa piestiprināšana

Nākamo āķi pie karnīzes dēļa otra gala piestiprina atbilstoši nepieciešamajam teknes slīpumam. Ieteicamais teknes slīpums ir apmēram 2-3 mm uz vienu teknes metru. Arī šim āķim vienu no skrūvēm nepieskrūvē līdz galam un pie tās piestiprina līmeņošanas auklas otru galu.

Teknes āķu montāža un attālumi.

Teknes āķu montāža un attālumi.

Attālumam starp teknes āķiem ir jābūt ne lielākam kā 900 mm. Pārējos āķus, atbilstoši līmeņošanas auklai, piestiprina pie karnīzes dēļa. Beigās jāpieskrūvē līdz galam neieskrūvētās skrūves, pie kurām bija piesieta stiprinājuma aukla.

Teknes konektora montāža

Teknes konektora montāža. Caurule.

Teknes konektora montāža. 1. solis.

Uz teknes atzīmē notekcaurules pievienošanas vietu un ar skārda šķērēm izgriež teknē caurumu.

Teknes konektora montāža.

Teknes konektora montāža. 2. solis.

Tekni ar konektoru savieno ņemot vērā ūdens tecēšanas virzienu.

Teknes konektora montāža. Piestiprinā ar kniedēm.

Teknes konektora montāža. 3. solis.

Savienojuma vietu stiprina ar kniedēm.

Teknes konektora montāža. Gala rezultāts.

Teknes konektora montāža. Gala rezultāts.

Teknes galu montāža

Teknes galu montāža

Teknes galu montāža

Iesākumā savienojuma vietu noblīvē ar silikonu, pēc tam savieno tekni ar teknes es galu un stiprina ar kniedēm.

Teknes galu montāža. Gala rezultāts.

Teknes galu montāža. Gala rezultāts.

Teknes montāža

Pirms teknes montāžas ir vēlams vispirms savienot visas teknes sastāvdaļas (teknes galus, konektorus un teknes stūrus).

Attālumam starp teknes iekšējiem stiprinājumiem ir jābūt ne lielākam kā 900 mm.

Teknes montāža teknes āķī.

Teknes montāža teknes āķī.

Ievieto teknes aizmugurējo malu teknes āķī un pēc tam iespiež āķī teknes priekšējo malu.

Teknes montāža. Gala rezultāts.

Teknes montāža. Gala rezultāts.

Teknes jāievieto āķos pēc iespējas precīzāk. Teknes pārvietot gareniski pēc to montāžas nav ieteicams, jo tā var saskrāpēt krāsojumu.

Tekņu savienošana

Savienojot teknes ir jāņem vērā ūdens tecēšanas virziens. Teknes savieno ievietojot vienu otrā. Savienojuma vietai ir jābūt vismaz 10cm garai. Savienojuma vietu blīvē ar silikonu un stiprina ar kniedēm.

Tekņu stūru montāža

Tekņu stūru montāža. Āķi.

Tekņu stūru montāža. Āķi.

Teknes āķus pieskrūvē kā aprakstīts iepriekš, saglabājot nepieciešamo teknes slīpumu.

Tekni ar teknes stūri savieno tāpat kā tekni ar tekni.

Tekni ar teknes stūri savieno tāpat kā tekni ar tekni.

Tekni ar teknes stūri savieno tāpat kā tekni ar tekni.

Teknes iekšēja stiprinājuma montāža.

Teknes iekšēja stiprinājuma montāža.

Notekcauruļu montāža

Notekcauruļu savienošana.

Notekcauruļu savienošana.

Notekcauruļu līkumus ir viegli savienot ar notekcaurulēm, jo notekcaurules viens gals ir sašaurināts, lai varētu savienot vienu elementu ar otru. Notekcaurules iespējams saīsināt ar elektrisko ripzāģi caurules nesašaurinātajā galā.

Notekcauruļu montāža

Notekcauruļu montāža

Notekcaurulēm ir jāatrodas 30 – 40 mm no sienas. Tas jāņem vēra, veicot slīpo notekcauruļu montāžu.

Notekcauruļu montāža. Piestiprināšana ar kniedēm.

Notekcauruļu montāža. Piestiprināšana ar kniedēm.

Notekcaurules lejas galam ir jāatrodas vismaz 300mm virs zemes. Tas jāņem vērā nogriežot vertikālo notekcaurules gabalu.

Notekcauruļu montāža.

Notekcauruļu montāža.

Notekcauruļu stiprinājumiem pie sienas ir jāatrodas uz cauruļu un līkumu vai cauruļu un cauruļu savienojumu vietām.
Katrai notekcaurulei ir nepieciešami vismaz 2 stiprinājumi. Attālumam starp stiprinājumiem ir jābūt ne lielākam kā 1,5 metrs.

Notekcauruļu stiprinājumiem pie sienas

Notekcauruļu montāža

Notekcaurules apakšējam stiprinājumam ir jāatrodas caurules un līkuma stiprinājuma vietā. Ja tas nav iespējams, tad notekcaurules un līkuma sastiprināšanai izmanto kniedes vai skrūves.

Notekcauruļu stiprinājumiem pie sienas

Notekcauruļu stiprinājuma montāža

Cauruļu stiprināšanai izmanto stiprinājumus koka vai mūra sienai.

Notekcauruļu stiprinājumiem pie sienas

Notekcauruļu stiprināšana pie sienas

Caurules ar līkumiem parasti vispirms savieno uz zemes, pēc tam stiprina pie teknes konektora un ar notekcauruļu stiprinājumiem – pie sienas.

Kopšana

Lai ūdensnoteku sistēma kalpotu pēc iespējas ilgāk, tā ir regulāri jāpārbauda un jākopj.

Ūdensnoteku sistēma ir jāpārbauda ne retāk kā reizi gadā (ieteicams pavasarī), jo lietus ūdens ne vienmēr pilnībā aizskalo teknēs un notekcaurulēs sakrājušās koku lapas, skujas un citus netīrumus. Ūdensnoteku sistēmu tīrot ir jāievēro piesardzība, lai nesaskrāpētu materiāla pārklājumu.

Ūdensnoteku sistēmu var mazgāt ar ūdeni un mīkstu birsti. Mazgājot ar ūdens strūklu, maksimālais spiediens nedrīkst pārsniegt 50 bārus. Mazgāšanai var izmantot arī krāsotu virsmu mazgāšanai paredzētu līdzekli, ļaujot tam pāris minūtes iedarboties un pēc tam rūpīgi noskalojot ar lielu tīra ūdens daudzumu.